Creatief kennisdelen: van talkshow tot quiz

Kennisdelen is vaak één van de belangrijkste redenen voor het organiseren van een congres, seminar of teamdag. Voor organisatoren staat het vaak hoog op het doelenlijstje. Je kunt kiezen voor een oudewetse standaardpresentatie, maar er zijn ook andere creatievere opties om kennis te delen en tegelijkertijd jouw gasten aangehaakt te houden. Laat je inspireren en de organisatie kan beginnen!

De talkshow
Creëer een tv-setting zoals je die ziet bij bijvoorbeeld RTL Late Night of De Wereld Draait Door. Je gasten in een cirkel om een centrale tafel, waar de sprekers aan zitten. Een presentator, in dit geval iemand die vooraf is aangewezen als gespreksleider, interviewt deze experts en houdt de leiding in het gesprek en zorgt voor de juiste verdeling van tijd! Zorg dat je bij het aanwijzen van de gespreksleider voor iemand kiest die scherpe vragen durft te stellen, om zo het gesprek op gang te houden. Wissel de show af met korte filmpjes die de kennisoverdracht stimuleren. En verras met een kort muzikaal optreden tussendoor!

Cafésessie
Introduceer een uitdaging of probleem en bedenk verschillende brillen (bijvoorbeeld: directie/medewerker/klant of techniek/operations/sales) om naar het probleem te kijken. Verdeel je gezelschap in kleine groepen en laat elke groep het probleem vanuit een andere bril bekijken met ideeën komen. De beste oplossingen mogen gepitcht worden voor de groep. Omdat iedereen nu zelf heeft nagedacht, zal de betrokkenheid hoog zijn! Sluit de sessie af met een korte samenvatting van waaruit het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken.

Brainstorm
Introduceer een voorbeeldcasus en laat je gasten in groepjes van twee zoveel mogelijk creatieve oplossingen bedenken voor het probleem. Zorg ervoor dat de deelnemers vooraf niet al gaan nadenken over de casus. Switch na een vastgestelde tijd, bijvoorbeeld vijf minuten, van gesprekspartner. Een presentator verzamelt de beste ideeën en laat die achteraf visualiseren op een groot scherm.

Spelshow
Laat professionele acteurs jouw kennissessie vertalen in een spelshow zoals je die kent van tv. Met komische typetjes, hilarische voorbeelden en natuurlijk spelelementen kan je op creatieve wijze kennis delen. Ook leuk: (improvisatie)theater met een inhoudelijke boodschap. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ‘omdenken’ of ‘veranderen’. Voordeel hiervan is dat iedereen op een leuke interactieve manier aangehaakt blijft bij de inhoud.
 
Kennisquiz
Een kennisquiz haalt de competitiedrang bij je gasten gegarandeerd naar boven! Laat je sprekers daarom hun kennis verpakken in leuke quizvragen. Verdeel je gezelschap in teams, zorg voor een timer en laat ze tegen elkaar spelen. Bij het geven van de antwoorden is er volop ruimte om kennis te delen en te discussiëren, maar dan op een originele manier. Houdt de score van goede antwoorden bij, dit zorgt er voor dat iedereen scherp blijft, iedereen wil immers wel winnen!
 
Mindmap
Houd je toch liever vast aan traditionele presentaties? Denk dan eens aan het live vastleggen van informatie in mindmaps. Leuker om naar te kijken dan een PowerPoint! En doordat je ziet wat er wordt gezegd door de spreker én het publiek, blijft de informatie beter hangen. Na afloop ontvangen de deelnemers de mindmap natuurlijk in de mail.
 
Getriggerd? Wij denken graag met je mee hoe we deze diverse manieren van kennisdelen kunnen inzetten. Bel ons via 088 - 000 15 73 of vul het contactformulier in.
Op deze pagina:
Creatief kennisdelen: van talkshow tot quiz

Impressies voor deze blog

Overige artikelen

Samen de beste keuze maken?

Wij zetten graag onze ervaring in!