Disclaimer

Aan de inhoud en samenstelling van deze website is uiterste zorg besteed om u te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie.

Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is. De Rijtuigenloods aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

De Rijtuigenloods behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

De Rijtuigenloods sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie De Rijtuigenloods geen controle kan uitoefenen. De Rijtuigenloods geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt De Rijtuigenloods geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij De Rijtuigenloods. De Rijtuigenloods machtigt u delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren.

Samen de beste keuze maken?

Wij zetten graag onze ervaring in!