Privacy statement

De Rijtuigenloods hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, gebruikers en bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Rijtuigenloods houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving stellen. 
Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- en cookie beleid kunt u altijd contact opnemen met 
De Rijtuigenloods. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van De Rijtuigenloods.

Persoonsgegevens

Het komt voor dat De Rijtuigenloods u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, of informatie of een offerte opvraagt via het formulier op deze website. Dit is vaak noodzakelijk om u een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld.

De gegevens worden door De Rijtuigenloods op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Daarnaast zal De Rijtuigenloods nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij De Rijtuigenloods daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres opgeeft, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om de gebruiker te informeren over relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van De Rijtuigenloods. Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die De Rijtuigenloods over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw 
gegevens kunt u richten aan info@herikrail.nl

Uw ip-adres

Op de website van De Rijtuigenloods worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De Rijtuigenloods haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt De Rijtuigenloods ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes)die een website op uw computer achterlaat. 
De website instrueert de webbrowser waarmee u website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. De Rijtuigenloods gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan uw computer of de bestanden op uw computer.

Mocht u geen prijs stellen op plaatsing van cookies, dan kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. 
Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

Links

Op de website van De Rijtuigenloods treft u een aantal links aan naar andere websites. 
De Rijtuigenloods kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van De Rijtuigenloods in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.